Selectia dosarelor de inscriere la concursul de promovare interna in grad profesional-economist IA

Privind selectia  dosarelor  de înscriere la concursul de promovare interna in grad profesional -economist IA, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Promovare in grad profesional superior-ECONOMIST IA

Rezultatul selecţiei dosarului

Motivul respingerii dosarului

1. HALAUCA  ROXANA

Economist IA

DA

Candidatii care au promovat  proba selectiei de dosare se vor prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 29.01.2020, ora 10.00 la sediul unitatii

Afisat, azi 22.01.2020 ora 13.00.

Termenul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarii.

Secretar comisie,
Galca Adrian

Leave a reply