Spital

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Elena Doamna” Iași este unitate cu personalitate juridică, aflată în administrarea Consiliului Județean Iași ce funcționează din 1990.

Spitalul “Elena Doamna” este un spital clinic universitar de specialitate Obstetrică-Ginecologie care deservește întreaga populație din zona Moldovei. Spitalul oferă servicii medicale spitalicești continue și de zi, precum și consultații de specialitate prin cabinetele din ambulatoriu.

Misiunea:

Oferirea de servicii medicale de cea mai bună calitate în vederea îmbunătățirii continue a stării de sănătate a populației din această regiune a țării.

 

Viziunea echipei de conducere:

Prestarea unui act medical de excelență într-un mediu sigur și confortabil, prin asigurarea unor servicii ireproșabile, atât medicale, cât și hoteliere.

 

Scopul echipei de conducere:

Organizarea și desfășurarea activității din cadrul unității în vederea creșterii calității actului medical și a gradului de satisfacție a pacientului.

Istoric

ElenaCuza

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi este amplasat în zona I a municipiului Iaşi, pe strada Elena Doamna nr. 49 – stradă ce delimitează partea de Vest, la Nord – strada Ornescu şi secţia de prematuri a Spitalului Clinic de Copii “Sfânta Maria” Iaşi, la Est blocuri de locuinţe la B-dul T. Vladimirescu şi la Sud – Parchetul Militar Iaşi.

 

La data de 22 Iunie 1841, Epitropia Spitalului Istraelit, cu personalitate juridică din anul 1827, cumpără un fost han părăsit şi în paragină, de pe strada Albă, de la Vornicul Mihalache Cantacuzino, cu suma de 350 galbeni.

 

Comitetul sănătăţii oraşului Iaşi, cu Autorizaţia nr. 618 din 31 Mai 1841, la cererea Epitropiei spitalului aprobă construcţia cu condiţia să înfrumuseţeze oraşul şi să fie asigurat “despre întâmplarile de pojar”.

 

Spitalul este apoi vizitat de Regele Carol I, la data de 09-10-1889, în timp ce Primar al Iaşului era Vasile Pogor. A funcţionat ca spital al Comunităţii Evreilor până în anul 1948, când a fost naţionalizat, dar aici au fost îngrijiţi şi bolnavi de alte naţionalităţi şi confesiuni. După naţionalizare a funcţionat ca spital de copii, iar la data de 15-12-1974 a fost înfiinţată Clinica de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi, prin contribuţia decisivă a Prof. Univ. Dr. Doc. Gh. Teleman şi a Dr. Emil Gheorghiţă, medic primar, doctor în ştiinţe medicale.

 

La data de 01-12-1990, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii, aşezământul devine Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi. Menţionăm căîn faţa pavilionului principal – în curte, la strada Elena Doamna, este amplasat un monument din piatră, cu următoarea inscripţie:

 

“Epitropia Spitalului Istraelit a ridicat această piatră funerară în anul 1947, luna Mai, ziua 25, în amintirea evreilor masacraţi în zilele de 29-30 Iunie 1941. Vieţile lor au fost curmate prin foame, sete şi sânge.”