Conducere

Comitet Director

Manager:

Dr. Dobre Cristina Elena

Director Medical:

Prof. Dr. Dumitrache Florin

Director Financiar-Contabil:

Ec. Dangeanu Natalia

Consiliu de Administrație

Membri tutelari:

dr. Liviu Stafie (DSP Iași)

ing. Dascălu Petru (CJ Iași)

ec. Serbescu Marian (CJ Iași)

psih. Herghiligiu Dan (CJ Iași)

dr. Iliescu Maria Liliana (UMF Iași)

moașă licențiată Balotă Maria (OAMMR)

dr. Galearschi Armand Sorin (CMR Iași)

Membri supleanți:

ec. Pintilie Ana (DSP Iași)

ing. Ungureanu Constantin (CJ Iași)

ec. Vornicu Paula (CJ Iași)

ing. Vatră Romeo (CJ Iași)

șef lucrări dr. Nemescu Dragoș (UMF Iași)

as. pr. Buzea Luminița (OAMMR Iași și lider sindicat Sanitas/unitate)

șef lucrări dr. Crauciuc Eduard (CMR Iași)

Consiliu Medical

Președinte:

Prof. Dr. Dumitrache Florentin

Membri:

Prof. Dr. Buțureanu Ștefan (Șef Secție Ginecologie)

Șef Lucrări Dr. Crauciuc Eduard (Șef Secție Obstetrică)

Dr. Bălan Raluca (Șef Serv. Anatomie Patologică)

Dr. Smeria Petruța (Coord. Lab. Analize Medicale)

Conf. Dr. Farm. Pr. Stan Cătălina Daniela (Șef Farmacie Spital)

Consiliu Etic

Membri:

Conf. Dr. Socolov Răzvan Vladimir – Președinte

Dr. Păvăleanu Maricica

Dr. Brădeanu Doina Meda

As.Med.Pr. Buzea Luminița

As.Med.Pr. Petrea Nicoleta

Cons. Jr. Teodorescu Gabriel

Mocănașu Silvia Diana – din partea ANPP

Secretar (fără drept de vot):

Ec. Pește Daniela

Membri supleanți:

Conf.Dr. Bălan Raluca

Dr. Neumann Oana

As. Pr. Savin Daniela Mariana

As. Pr. Doroftei Irina

Ref. Atudorei Andrei Ștefan

Dorneanu Cristina – din partea ANPP