Conducere

Comitet Director

Manager:

Dr. Dobre Cristina Elena

Director Medical:

Dr. Niculescu Simona

Director Financiar-Contabil:

Ec. Dangeanu Natalia

Consiliu de Administrație

Membri titulari:

dr. Liviu Stafie (DSP Iași) – Președinte CA

Ion Lorin Urcaciu (CJ Iași)

Mihai Florin (CJ Iași)

prof. dr. Boișteanu Daniela (CJ Iași)

dr. Iliescu Maria Liliana (UMF Iași)

dr. Crauciuc Eduard Gabriel (CMR Iași)

moașă licențiată Balotă Maria (OAMMR) – statut de invitat

Membri supleanți:

ec. Pintilie Ana (DSP Iași)

Catur Constantin Cătălin (CJ Iași)

Apostol Silviu (CJ Iași)

Alungulesei Gabriela (CJ Iași)

șef lucrări dr. Nemescu Dragoș (UMF Iași)

dr. Popa Elena Lavidia (CMR Iași)

as. pr. Buzea Luminița (OAMMR Iași) – statut de invitat

Consiliu Medical

Președinte:

Prof. Dr. Dumitrache Florentin

Membri:

Prof. Dr. Buțureanu Ștefan (Șef Secție Ginecologie)

Șef Lucrări Dr. Crauciuc Eduard (Șef Secție Obstetrică)

Dr. Bălan Raluca (Șef Serv. Anatomie Patologică)

Dr. Smeria Petruța (Coord. Lab. Analize Medicale)

Conf. Dr. Farm. Pr. Stan Cătălina Daniela (Șef Farmacie Spital)

Consiliu Etic

Membri:

Conf. Dr. Socolov Răzvan Vladimir – Președinte

Dr. Păvăleanu Maricica

Dr. Brădeanu Doina Meda

As.Med.Pr. Buzea Luminița

As.Med.Pr. Petrea Nicoleta

Dr. Smeria Petruța

Mocănașu Silvia Diana – din partea ANPP

Secretar (fără drept de vot):

Ec. Pește Daniela

Membri supleanți:

Conf.Dr. Bălan Raluca

Dr. Neumann Oana

As. Pr. Savin Daniela Mariana

As. Pr. Doroftei Irina

Dorneanu Cristina – din partea ANPP

Asistență juridică:

av. Munteanu Adriana