Conducere

Comitet Director

Manager:

Dr. Martinescu Gabriel

Director Medical:

Dr. Niculescu Simona

Director Financiar-Contabil:

Ec. Dăngeanu Natalia

Consiliu de Administrație

Membri titulari:

dr. Liviu Stafie (DSP Iași) – Președinte CA

Ion Lorin Urcaciu (CJ Iași)

Mihai Florin (CJ Iași)

prof. dr. Boișteanu Daniela (CJ Iași)

dr. Iliescu Maria Liliana (UMF Iași)

dr. Crauciuc Eduard Gabriel (CMR Iași)

moașă licențiată Balotă Maria (OAMMR) – statut de invitat

Membri supleanți:

ec. Pintilie Ana (DSP Iași)

Catur Constantin Cătălin (CJ Iași)

Apostol Silviu (CJ Iași)

Alungulesei Gabriela (CJ Iași)

șef lucrări dr. Nemescu Dragoș (UMF Iași)

dr. Popa Elena Lavidia (CMR Iași)

as. pr. Buzea Luminița (OAMMR Iași) – statut de invitat

Consiliu Medical

Președinte:

Prof. Dr. Dumitrache Florentin

Membri:

Prof. Dr. Buțureanu Ștefan (Șef Secție Ginecologie)

Șef Lucrări Dr. Crauciuc Eduard (Șef Secție Obstetrică)

Dr. Bălan Raluca (Șef Serv. Anatomie Patologică)

Dr. Smeria Petruța (Coord. Lab. Analize Medicale)

Conf. Dr. Farm. Pr. Stan Cătălina Daniela (Șef Farmacie Spital)

Consiliu Etic

In urma rezultatului alegerilor membrilor Consiliului Etic si a deciziei nr. 3598/12.04.2018, componenta CE  pentru mandatul 2018-2021 este urmatoarea:

conf. dr. Socolov Razvan – presedinte, membru titular (cu integrare)

dr. Gafiteanu Dumitru – membru supleant (cu integrare)

dr. Bradeanu Doina Meda – membru titular (cu norma intreaga)

dr. Neumann Oana – membru titular (cu norma intreaga)

dr. Pavaleanu Maricica – membru titular (cu norma intreaga)

as. med.pr. Buzea Luminita – membru titular

as. med. pr. Roman Dorina- membru titular

prof. dr. Dumitrache Florentin – membru supleant

dr. Cazacenco Andrei – membru supleant

dr. Smeria Petruta – membru supleant

as. med. pr. Petrea Nicoleta – membru supleant

as. med. pr. Savin Mariana – membru supleant

Secretar titular – ec. Peste Daniela

Secretar supleant – ec.Halauca Roxana

 Asistenta juridical este asigurata de comp. juridic prin av. Munteanu Adriana (fara drept de vot).