Rezultat selecție dosare – consilier juridic

December 5, 2018

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 13.12.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a   postului de consilier juridic IA , Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare:  

Nr. crt. Nume Prenume Candidat Dosar Admis/Respins Observatii
1 CIOBANU  ILONA ANDREEA Respins Lipsa vechime solicitata
2 PETREA  FELICIAN GEORGEL Admis
3 PRISACARIU ANCA Admis De adus cazierul pana la proba scrisa
4 STOROZ OANA DELIA Admis De adus cazierul pana la proba scrisa

 

 • Candidatii nemultumi
November 30, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. M.S.P nr. 1406/2006 , coroborate cu prevederile art. 184 din Legea 95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, functia de: SEF SECTIE NEONATOLOGIE Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere la concursin care se mentioneaza funcctia pentru care doresc sa candideze;
 • copie xerox a diplomei de studii;
 • adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa la Ordin MPS nr.1406/2006 ;
 • declaratie pe propria rasundere a candidatului din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa candideze;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului ,din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
 • certificat privind starea de sanatate;
 • dovada /adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea si de Colegiul Medicilor;
 • copie xerox a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania;

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
November 28, 2018

În urma  finalizarii concursului pentru postul de ingrijitoare, pe perioada determinata, in cadrul Sectiei Neonatologie, Comisia de concurs numită prin  Decizia nr. 63/01.11.2018,  consemnează rezultatul final: 

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctaj Final Concurs

Rezultatul final al concursului

GHIVNICI  RALUCA ADMIS 80.16 85.33 82.74 ADMIS
PINZARU  MIHAELA ADMIS (Absent)

November 21, 2018

În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 20.11.2018 pentru ocuparea, pe perioada determinata, a postului de ingrijitoare, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.63/01.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe: 

Nr. Crt.  Nume Prenume Candidat  Prezenta Punctaj proba scrisa Rezultat Proba Scrisa Admis/Respins
1  GHIVNICI RALUCA  prezent  80.16  Admis
2 PINZARU MIHAELA absent    Respins

Candidatii nemultumiti de rezultat pot depune contestatie in termen de 24

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
November 20, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 13.12.2018, ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii : A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • Consilier juridic IA -1 post vacant-perioada nedeterminata –Compartiment juridic;

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilorva contine urmatoarele documente: a).   cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
November 19, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 12.12.2018 ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • 1 post referent III – post vacant pe perioada nedeterminata- Biroul RUNOS

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a).   cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin preze

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , , ,
November 12, 2018

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 20.11.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada  determinata, a unui  post de ingrijitoare –in  cadrul Sectiei Neonatologie, Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt.

Nume Prenume Candidat Dosar Admis / Respins

Observatii

1

GHIVNICI   RALUCA ADMIS

2

PINZARU  MIHAELA ADMIS

Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei de dosare pot depune contestatie in termen de 24 o

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
November 6, 2018

În urma sustinerii interviului la  concursul organizat în data de 30.10.2018 (proba scrisa) pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de secretar,  Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.55/04.10.2018, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba interviu Rezultat PS Admis/Respins
1. Mălâia Miruna Georgiana 73.33 Admis

Candidatii nemultumiti de rezultat pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secretariatul unitatii. Secretar, Ec. Peste Daniela

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
November 5, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de  20.11.2018 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • 1 post ingrijitoare – post vacant pe perioada determinata – Sectia Neonatologie

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
October 31, 2018

În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 30.10.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de secretar, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.55/04.10.2018, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume Prenume Candidat Prezenta Punctaj proba scrisa Rezultat PS Admis/Respins
1 Aionesei Mirela Absent Respins
2 Andrei Catalina Dorina Absent Respins
3 Apetrei Larisa Florentina Absent Respins

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , , ,
October 22, 2018

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 30.10.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de secretar la „Cabinet Manager”, Comisia de concurs, numita prin Decizia 55/04.10.2018, comunica rezultatul selectiei de dosare:  

Nr. crt. Nume Prenume Candidat Dosar Admis/Respins Observatii (documente de adus in original  inainte de   proba scrisa! )
1 Aionesei Mirela Admis
2 Andrei Catalina Dorina Admis
3 Apetrei Larisa Florentina Admis
4 Asandei Mihaela Admis
5

October 8, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași, organizează în data de 30.10.2018  – proba scrisă, ora 10.00 la sediul unității din str. Elena Doamna nr. 49, concurs pentru ocuparea următoarei funcții : A. Funcția contractuală pentru care se organizează concursul:

 • Secretar – 1 post vacant – perioadă nedeterminată – Secretariat manager;

Concursul se desfașoară în conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor  de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente: a). cerere  de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de  Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași; b). copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c). copiile documentelor care să ateste nivelul studiil

March 26, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, cu sediul in str.Elena Doamna nr. 49, anunta organizarea concursului/examenului pentru ocuparea , pe perioada determinata, a functiei de medic sef sectie Neonatologie. Dosarul de inscriere la concurs , va contine urmatoarele documente: – Adeverinta de Medic primar/specialist cu cel putin 5 ani vechime in specialitatea postului; – Cererea cu mentionarea functiei pentru care doreste sa candideze; – Copie Xerox a diplomei de studii; – Adeverinta cu confirmarea in grad profesional; – Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 2 la normele OMS 1406/2006 actualizat, – Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru care concureaza – Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in incompatibilitate; – Certificat privind starea de sanatate; – Dovada/Adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii doi ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatii unde si-a desfasurat activitatea sau de catre Colegiul Medicilor din Romania; – Copia carnetului de munca /adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate – Un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei de Neonatologie – Chitanta de plata a taxei de consurs in suma de 150 ron se achita la casieria unitatii. Concursul/ex

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
March 20, 2018

În urma susţinerii ambelor probe (scris si interviu) la  concursul organizat în data de 12.03.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a 2 posturi de infirmier –unul in Sectia Ginecologie si a 2 posturi de ingrijitoare si unul de ingrijitoare in Sala de Operatii, Comisia de Concurs, numită prin Decizia nr.04/14.02.2018, consemnează rezultatul final al concursului: Pentru infirmiere:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursu- lui
Alexa Dana Andreea Respins Respins
Balan Marinela Admis 75 50 62.50

March 19, 2018

În urma sustinerii  interviului  la  concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de infirmiera la Sectia Ginecologie , si a doua posturi de ingrijitoare la Sala de Operatii, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.4/14.02.2018 , consemnează rezultatul acestei probe:  Pentru Infirmiere:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba Interviu Rezultat proba Interviu
1 Balan Marinela 50 Admis
2 Butnariu Mihaela 70 Admis
3 Costachescu Elena 80 Admis
4 Hutanu Maricela Cristina Absent
March 12, 2018

 

Nr.crt Nume si prenume candidat Rezultat proba scrisa – Nota Rezulatat sustinere proiect specialiatate-Nota Rezulatat interviu selectie Nota Rezulatat final concurs –Nota Admis /Respins
1. NICULESCU SIMONA 9.40 7.67 8.93 8.67 ADMIS

SECRETAR COMISIE CONCURS SEF BIROU RUNOS, Jr.Popa Raluca Afisat astazi  12.03.2018 – ora 15:00.

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
March 1, 2018

In urma solutionarii contestatiei depuse de candidatul SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR comisia de contestatii comunica urmatorul rezultat: “se dispune suspendarea procedurii de concurs si reluarea acesteia de la etapa testului grila” Procedura se va relua dupa un nou calendar ce va fi publicat pe site-ul unitatii si la avizierul acesteia. Afisat: 01.03.2018 – ora 17:00 Secretar , Jr.Popa Raluca

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
February 27, 2018

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 27.02.2018 –ora 14.00  pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 27.02.2018 , orele  17.00:

Comisia

Candidat

Punctaj final Proba scrisa Rezultat proba scrisă

SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR

7.6

ADMIS

NICULESCU SIMONA 10

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS. La urmatoarea proba-sustinerea proiectului de management  se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba scrisa. Sustinerea proiectului de management va avea loc i

February 26, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” –Iasi anunta prin prezenta urmatoarele modificari privind sustinerea probei scrise –test grila pentru concursul de DIRECTOR MEDICAL sustinut in data de 27.02.2018

 • Proba scrisa – test grila se va sustine la orele 14.00 fata de anuntul initial cand ora sustinerii probei scrise –test grila era ora 10.00
 • Afisarea rezultatelor probei scrise –test grila se va face la orele 17.00 fata de anuntul initial si anume 15.00

Manager, Presedinte comisie concurs, Dr.Dobre Cristina Elena

February 21, 2018

Comisia de concurs, numită prin Decizia  nr.1/05.02.2018, întrunită în data de 21.02.2018, ora 10.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi,  a procedat la verificarea dosarelor   candidatilor  înscrisi la concursul organizat de Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi, pentru ocuparea funcţiei de director medical, in data de 27.02.2018, cu începere de la ora 10.00 – proba scrisa. Urmare a consemnarilor din Procesul-verbal nr.1782/21.02.2018, comisia declară  “ADMIS “ urmatorii candidati:

Nr. crt.

Nume şi prenume Rezultat

1.

SOCOLOV  RAZVAN VLADIMIR

ADMIS

2. NICULESCU SIMONA

ADMIS

pentru a sustine pro

February 16, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de  12.03.2018 ora 10:00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna nr.49 concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • 2 posturi infirmiere –vacante, perioada nedeterminata – sectia Ginecologie;
 • 2 posturi ingrijitoare – vacante, perioada nedeterminata – Sala de Operatii.

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care ate

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
December 19, 2017

În urma sustinerii  desfasurarii  tuturor  probelor, la  concursul organizat în data de 06.12.2017 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de fochist , respectiv electrician, Comisia de concurs, numită prin  Decizia nr. 325/09.11.2017, consemnează  rezultatul final al concursului :

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul final la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
CAZACU SORIN /fochist ADMIS 40.33 40.33 RESPINS
CHIRIAC STEFAN/fochist ADMIS 40.00 40.00 RESPINS
FURCOI MARIUS/fochist ADMIS 26.66
October 16, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de 07.11.2017 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul: • Muncitor calificat (fochist ) -1 post cu norma intreaga, definitive vacant- Serviciul A.T.A.I • Muncitor calificat (electrician)- 1 post cu norma intreaga, definitive vacant- Serviciul A.T.A.I Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicit

January 26, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 17.02.2017 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • Referent  III -1 post vacant pe perioada nedeterminata- Serviciul A.T.A.I

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a) cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt; d)

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
November 28, 2016

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 06.12.2016 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a unui post REFERENT III, in cadrul Serv. ATAI , Comisia de concurs, numita prin Decizia 100/09.11.2016, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. Crt.

NUME  PRENUME             Candidat Rezultat selectie dosar Admis / Respins

 Observatii

1

BOZA CRISTINEL VASILE

RESPINS

Lipsa documente (adev. vechime/ copie carte munca)

2

POPA MIRABELA

RESPINS

Lipsa vechime in specialitatea studiilor superioare absolvite
Posted in Concursuri by admin | Tags: , , , ,
November 17, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 13.12.2016  ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii  :

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Asistent medical  -1 post vacant-perioada nedeterminata –Sectia Obstetrica;
 • Asistent medical-1 post vacant- perioada nedeterminata -Sectia Ginecologie;
 • Asistent medical-1 post vacant –perioada nedeterminata- Sala de operatii
 • Economist II– 1 post vacant-perioada nedeterminata- Biroul financiar contabilitate

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna

November 10, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 06.12.2016 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Referent  III -1 post vacant pe perioada nedeterminata- Serviciul A.T.A.I
 • Preot misionar de caritate -1 post vacant pe perioada nedeterminata

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditii

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
November 2, 2016

În urma susţinerii tuturor  probelor la  concursul organizat în data de 26.10.2016 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata , a postului de asistent de igiena si sanatate publica din cadrul Compartimentului CPCIN, Comisia de concurs numita prin Decizia 71/29.09.2016, consemneaza rezultatul final :

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Sincu Mirela ADMIS 75.66 80 77.83 ADMIS
Stan Adina Petronela RESPINS RESPINS
Vlaicu Andreea ADMIS RETRAS
September 14, 2016

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat in  data de 12.09.2016   pentru ocuparea postului vacant de medic , de specialitate Neonatologie  la Sectia Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”- Iasi.

Numele si prenumele
candidatei
Punctajul final al probei scrise
Punctajul final al probei clinice
Punctajul final al probei scrise si a probei clinice
Punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar
Punctajul final al concursului
Rezultat
(admis /respins)
0
1
2
August 29, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi anunta ca in data de 12.09.2016, ora 9:00 se va desfasura proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post de medic specialist-specialitatea Neonatologie. Proba scrisa se va sustine la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Cuza Voda “-Iasi in Sala Didactica ,etajul 6. Bibliografia este cea afisata pe site-ul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi.


Bibliografie concurs

 • Ghiduri clinice de neonatologie – http://www.ms.ro/?pag=181
 • Stamatin M. Neonatologie, Ed. Gr.T.Popa, Iasi, 2009
 • Stamatin M. Ingrijirea nou-nascutului sanatos si bolnav, Ed. Tehnopress, Iasi, 2009
 • Kattwinkel J (ed.). Reanimarea neonatala, ed. a 6-a, manual, editia in limba romana, 2013
 • Karlsen KA. Programul STABLE – Ingrijirea pre-transport/postresuscitare a nou-nascutilor bolnavi, ed. a 5-a, manual, editia in limba romana, 2007
 • Gomella TL (ed.). Neonatology – Management, Procedures, On-Call, Problems, Diseases and Drugs, 7th Edition, Lange, 2013
 • Cloherty JP (ed.). Manual of Neonatal Care, 7th Edition, Lippincott-Williams-Wilkins, 2011

 

August 3, 2016

În urma selectiei dosarelor depuse pentru concursului organizat în data de 11.08.2016, ora 10.00 – PROBA SCRISA , pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical in cadrul Sectiei Neonatologie  ,  comisia de concurs numita prin decizia nr.55/18.07.2016,  constata urmatoarele:

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultat selectie dosare
GAVRILOAEA CORINA VERONICA ANCUTA

ADMIS

PRECUPEANU CRISTINA

ADMIS

TUDURACHI MARICICA

ADMIS

NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul Comisiei de Concurs  in  maximum 24 ore de la afisare. Afisat:  03.08.2016, ora 14.00. Secretar concurs, Ec.Halauca Roxana

August 3, 2016

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 11.08.2016 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a doua unui posture  de ingrijitoare – sectia Neonatologie si Comp.ATI – si a unui post de infirmiera la Sectia Neonatologie, toate  pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numita prin Decizia 56/18.07.2016, comunica rezultatul selectiei de dosare: Pentru posturile  de ingrijitoare:

Nr. Crt. NUME    PRENUME   CANDIDAT Situatie Dosar ADMIS / RESPINS
1 Acatrinei Ana Maria ADMIS
2 Agapi Maria Mirela ADMIS
3 Arbore Costel ADMIS
4 Balteanu Doina ADMIS
5 Cotia Elena Daniela ADMIS
6 Dumitrascu Raluca Gabriela ADMIS
7
August 3, 2016

În urma selectiei dosarelor depuse pentru concursului organizat în data de 11.08.2016, ora 10.00 – PROBA SCRISA , pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent igiena in cadrul Comp.Infectii Nosocomiale  ,  comisia de concurs numita prin decizia nr.55/18.07.2016,  constata urmatoarele: Pana la data limita de depunere a dosarelor, nu s-a inscris niciun candidat la concurs. Afisat:  03.08.2016, ora 14.00. Secretar concurs, Ec.Halauca Roxana

August 3, 2016

În urma selectiei dosarelor depuse pentru concursului organizat în data de 11.08.2016, ora 10.00 – PROBA SCRISA , pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical in cadrul Centrului de Planificare Familiala  ,  comisia de concurs numita prin decizia nr.55/18.07.2016,  constata urmatoarele:

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultat selectie dosare

Observatii

HALIT IOANA DIANA

ADMIS
SANDULACHE DANIELA

RESPINS

Lipsa adeverinta OAMMR
SINPETRU ILEANA

ADMIS

NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretari

July 20, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de 11.08.2016  ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii  :

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Ingrijitoare- 2  posturi  vacante-perioada nedeterminata- 1 post in comp.ATI si 1 post in sectia Neonatologie;
 • Infirmiera-1 post vacant-perioada nedeterminata-Sectia Neonatologie

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a).cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

July 20, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 11.08.2016  ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii  :

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Asistent medical -1 post  vacant –perioada nedeterminata- Centrul de Planificare Familiala;
 • Asistent medical-1 post vacant-perioada nedeterminata-Sectia Neonatologie
 • Asistent medical de igiena si sanatate publica -1 post vacant-perioada nedeterminata-Compartiment Infectii Nosocomiale

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a).cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de i

July 15, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare :

 • 1 post vacant de medic  specialist, specialitate neonatologie – Sectia Neonatologie;

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

– cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;

– copie xerox dupa diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional solicitat;

– copie certificat membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

– dovada /inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447 alin (1) lit.e) sau f),la art.531 alin(1) lit d) ori e) respectiv art.618 alin (1) lit d) sau e) din Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la Anexa  3  la ordin;

– cazierul judiciar;

– certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentr

June 8, 2016

In  urma  sustinerii interviului pentru ocuparea a doua posturi vacante pe perioada nedeterminata de registrator medical ( 1 post in cadrul Centrului de Planificare Familiala, 1 post in cadrul Biroului de Statistica Medicala) ,Comisia  de Concurs  numita prin Decizia nr.41/10.05.2016 consemneaza  urmatorul rezultat pentru aceasta proba:

Nume prenume Punctaj la interviu Rezultat proba interviu
Ciolan Daniela 95 puncte ADMIS
Vitel Mihaela Claudia 90 puncte ADMIS

Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare. Rezultatele finale se vor afisa dupa expirarea termenului de contestatie. Afisat:  08.06.2016, ora 14.00 Secretar  Comisie  Concurs, Ec. Halauca Roxana

May 11, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 02.06.2016 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii : A. Functia contracctuala pentru care se organizeaza concursul: • Asistent medical -1 post vacant –perioada nedeterminata- Sterilizare; • Ingrijitoare– 1 post vacant-perioada nedeterminata-Farmacie • Ingrijitoare-1 post vacant –perioada nedeterminata –Sectia Ginecologie • Registrator medical– 2 posturi vacante-perioada nedeterminata- 1 post in cadrul biroului Statistica Medicala si 1 post Centrul de Planificare Familiala; • Brancardier – 2 posturi vacante – perioada nedeterminata – 1 post in Sectia Obstetrica si 1 post in Sectia Ginecologie; Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine

February 22, 2016

În urma susţinerii probelor concursului organizat în perioada de 19.02.2016 -22.02.2016 pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată determinată de asistent medical în cadrul secției Obstetrică se consemnează rezultatul final al concursului.

Numele si prenumele candidaţilor

 Selectia dosare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final

ARITON FLORENTINA

ADMIS 72,67 pct. 90 pct. 81,34 pct. ADMIS
ZAHARIA ANA MARIA RE
February 4, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași, organizează în data de 19.02.2016, ora 10:00 la sediul unității din str. Elena Doamna, nr.49, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: A. Funcțiile contractuale  pentru care se organizează concursul:

 • Asistent medical  – 1 post temporar vacant – secția Obstetrică

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente:

 1. cerere  de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iași;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă î

January 29, 2016

Notă finală – Concurs Director Financiar-Contabil

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției specifice din Comitetul Director – Director financiar contabil și conform procesului verbal nr. 825/29.01.2016:

Nr. crt.

Candidat Nr. înreg. dosar Nota finală Concluzii
1 Dangeanu Natalia 370/18.01.2016   9.48

       ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatele analizei dosarelor, comunicate prin prezentul anunț, pot fi depuse în termenul și în condițiile prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului, precum și în conform

January 26, 2016

Nr. 681/26.01.2016 Având în vedere art.4, alin.3 din regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției specifice din Comitetul Director – Director financiar-contabil, comisia constată următoarele:

Nr. Crt. Candidat Număr înreg. dosar

Concluzii

1

Dangeanu Natalia

370/18.01.2016

ADMIS

Rezultatele consemnate în procesul verbal nr. 679/26.01.2016 urmează să fie afișate pe site-ul și la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași, în termen de 24 de ore prin grija secretarului comisiei. Contestațiile cu privire la rezultatele analizei dosarelor, comunicate prin prezentul anunț, pot fi depuse în termenul și în condițiile prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului, precum și în conformitate cu prevederile regulamentului mai sus menționat, respectiv la 24 de ore de la data afișării. Afișat astăzi,

January 21, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de 12.02.2016 ora 10:00 la sediul unitatii din Iasi, str. Elena Doamna, nr.49, concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii  vacante: A. Functiile contractuale pentru care se organizeaza concursul:

 • Asistent medical –  1 post  vacant – Sectia  Obstetrica;
 • Psiholog debutant – 1 post vacant – Sectia Neonatologie;
 • Asistent social –     1 post vacant – Sectia Neonatologie.

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

 1. cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

January 5, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ‘Elena Doamna” Iaşi organizează concurs  pentru ocuparea funcţiei de Director Financiar-Contabil, în conformitate cu art. 183 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, OMS nr. 284/2007 şi Decizia Managerului nr. 1/04.01.2016 pentru aprobarea Regulamentului-intern privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director. Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”- Iaşi , din loc. Iaşi, strada Elena Doamna nr. 49, jud. Iaşi, în data de 29.01.2016, cu incepere de la ora 10ºº. Concursul cuprinde următoarele probe: 1) etapa de selecţie a dosarelor de concurs – eliminatorie; 2) etapa de susţinere a probelor de evaluare:

 • proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului afişată la sediul unităţii, organizată în data de 29.01.2016, cu începere de la  ora 10ºº;
 •  proba de susţinere a proiectului de specialitate, organizată

Posted in Concursuri by admin | Tags: ,
November 26, 2015

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 14.12.2015 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii : A. Functia contarctuala pentru care se organizeaza concursul: • Asistent medical principal-1 post temporar vacant –Sectia Obstetrica; Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt; d).copia livretului militar-daca este cazul; e).carnetul de munca sau dupa c

November 16, 2015

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași, organizează în data de 10.12.2015 ora 10,00, la sediul unității din str. Elena Doamna, nr.49, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: A. Funcțiile contractuale pentru care se organizează concursul:

 • Asistent medical – 1 post vacant – perioada nedeterminată – secția Obstetrică

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă înd