Concurs – medic șef de secție Neonatologie – perioadă determinată

March 26, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, cu sediul in str.Elena Doamna nr. 49, anunta organizarea concursului/examenului pentru ocuparea , pe perioada determinata, a functiei de medic sef sectie Neonatologie. Dosarul de inscriere la concurs , va contine urmatoarele documente: – Adeverinta de Medic primar/specialist cu cel putin 5 ani vechime in specialitatea postului; – Cererea cu mentionarea functiei pentru care doreste sa candideze; – Copie Xerox a diplomei de studii; – Adeverinta cu confirmarea in grad profesional; – Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 2 la normele OMS 1406/2006 actualizat, – Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru care concureaza – Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in incompatibilitate; – Certificat privind starea de sanatate; – Dovada/Adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii doi ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatii unde si-a desfasurat activitatea sau de catre Colegiul Medicilor din Romania; – Copia carnetului de munca /adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate – Un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei de Neonatologie – Chitanta de plata a taxei de consurs in suma de 150 ron se achita la casieria unitatii. Concursul/ex

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
May 2, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 16.05.2017, ora 10.00, la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna, in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar. A. Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:

  1. prin transformarea postului:
Nr.crt. Denumire post initial Denumire post transformat Sectie/Comp./ Departament Cond. vechime Data examen
1. Psiholog debutant Psiholog practicant Sectia Neonatologie

Posted in Promovare interna by admin | Tags: , ,