Termeni si conditii GDPR

NOTĂ GENERALĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SPITALULui CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA” IASI

În vederea furnizării serviciilor medicale, Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Elena Doamna” Iasi, reprezentat de Manager, Dr. Martinescu Gabriel, are acces la anumite date cu caracter personal aparținând pacienților/ aparținătorilor și angajaților, colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le vom numi „Date cu caracter personal” cu bună credință și în vederea realizării scopurilor specificate în prezenta notă de informare, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/ 679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, pe care îl vom denumi “Regulamentul general privind protecţia datelor”.

Aceste Date cu caracter personal, aparținând dumneavoastră în calitate de persoană vizată, la data efectuării unei proceduri curente în ceea ce privește actul medical, în totalitatea sa, prin intermediul spitalului sau prin intermediul colaboratorilor spitalului, sunt informațiile care fie vă identifică, fie permit să fiți identificat.

Astfel, Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Elena Doamna” Iasi colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

 • în cazul pacienților – în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de realizare a îngrijirilor medicale și de administrare a tratamentelor pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor medicale care acționeză în interesul persoanei vizate.
 • în cazul angajaților – în scopul îndeplinirii obligațiilor legale aferente contractelor de muncă și de gestionare a serviciilor de sănătate.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale, Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Elena Doamna” Iasi poate prelucra date cu caracter personal, inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare și funcționare a sistemului de sănătate și de monitorizare, control și evaluare a activităților spitalului, de a lua măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale  acordate, cât și în scopuri statistice.

Vă asigurăm că Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Elena Doamna” Iasi, în acord cu prevederile Regulamentului UE 2016/ 679, în vederea realizării atribuțiilor stabilite de lege și desfășurării activității curente, inclusiv derulării activității contractuale, precum și aplicării prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce prvește prelucrarea și libera circulație a acestor date cu caracter personal, administreză în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

 1. Datele personale prelucrate sunt (pot fi) următoarele:
  1. Date de identificare: numele și prenumele, adresa, data de naștere, sexul, CNP, seria și numărul CI, vârsta, adresa de e-mail, numărul de telefon și datele personale ale aparținătorilor pacienților, elementele specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
  2. Categorii speciale de date personale, acestea fiind denumite categorii speciale, dintre care noi procesăm:
   1. Starea de sănătate, aceasta cuprinzând alergii sau intoleranțe medicamentoase, tratamente medicale aplicate în prezent sau în trecut, afecțiuni cronice sau acute, boli infecțioase, intervenții chirurgicale suferite, consum de băuturi alcoolice/ tutun/ droguri etc.
   2. Datele personale ale aparținătorilor (ex: loc de muncă, pensionar, șomer).
 2. Datele personale sunt prelucrate de către Spital în scopul îndeplinirii obiectivului instituției.
 • Datele personale sunt prelucrate pe perioadele stabilite în “Indicatorul termenelor de păstrare a documentelor create de unitățile din ramura sănătate” publicat de către Ministerul Sănătății – Centrul de calcul si Statistică.
 1. Operatori, Persoane împuternicite și destinatarii datelor cu caracter personal:
  1. Angajații spitalului, voluntarii din cadrul spitalului cu respectarea clauzelor din contractul de voluntariat, studenții și elevii din cadrul unităților de învățământ cu care spitalul colaborează, persoanele vizate, cât și reprezentanții persoanelor vizate,
  2. Instituții publice (Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Consiliul Judetean, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe etc),
  3. Instituții private (laboratoare medicale, societăți comerciale etc.) cu care spitalul este în colaborare.
 1. Transferul internațional:

Datele personale furnizate sunt stocate pe teritoriul României, conform cerințelor Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU – GDPR).

În situația în care necesitatea medicală impune un transfer internațional de date cu caracter peronal către entități din Uniunea Europeană sau din afara acesteia, acest transfer va fi făcut în condiții de securitate și cu respectarea directivelor menționate în Regulament.

 1. Necesitatea prelucrării datelor personale:

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale în mod corect, acestea fiind necesare pentru realizarea scopului principal al spitalului, respectiv protejarea și promovarea sănătății dumneavoastră în special și a populației în general.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea prestării acestor servicii.

 • Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
 1. dreptul de acces la date;
 2. dreptul de rectificare a datelor;
 3. dreptul de ștergere a datelor;
 4. dreptul de restricționare a datelor;
 5. dreptul la portabilitatea datelor;
 6. dreptul de a obiecta;
 7. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate;
 8. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal și Justiței.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă și datată pe care să o depuneți sau să o trimiteți către Serviciul de secretariat al spitalului, pe adresa Elena Doamna 49, Iași, 700398, jud. Iași sau pe adresa de e-mail a spitalului contact@spitalelenadoamna.ro, la care veți primi răspuns în termen de 30 de zile în condițiile prevăzute de Regulament.

Adresa Spital Elena Doamna

 • Str. Elena Doamna nr. 49 Iași, 700398
 • 0232-210-392
 • 0232-210-394
 • 0232-210-390
 • Fax - 0232-210-396
 • contact@spitalelenadoamna.ro

Interioare Telefon

 • 233 - Triaj (Programari)
 • 208 - Secretariat
 • 218 - Registratura
 • 221 - Contabilitate
 • 283 - Resurse Umane
 • 266 - Achiziții, Tehnic
 • 262 - Farmacie
 • 207 - Laborator Analize Medicale