Licitații

Rezultat licitație închiriere spațiu

Ca urmare a Licitatiei din data de 26.03.2018, ora 14.00,  privind inchirierea spatiului chiosc, organizata de Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie Elena Doamna Iasi, comisia de organizare comunica castigatorul licitatie:

 1. EUROMEDICAL PROVIDER SRL;

Presedinte Comisie,

Ing. Cornel Mǎcǎrescu

Listă ofertanți admiși - licitație închiriere spațiu comercial

Ca urmare a Licitatiei din data de 26.03.2018, ora 14.00,  privind inchirierea spatiului chiosc, organizata de Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie Elena Doamna Iasi, comisia de organizare comunica lista cu ofertantii admisi sa participe la licitatie:

 

 1. EUROMEDICAL PROVIDER SRL;
 2. GEORGE & GABRIEL SRL;

 

Presedinte Comisie,

Ing. Cornel Mǎcǎrescu

Licitație publică cu strigare - închiriere spațiu

Licitatia va avea loc pe data de 26 martie 2018, ora 14.00, la sediul Sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi, strada Elena Doamna nr. 49, Birou Achizitii Publice.

 1. Denumirea locatorului : Consiliul Judetean Iasi
 2. Denumirea administratorului : Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi
  – CUI administrator : cod unic de inregistrare nr.4701401
  – adresa administrator: Elena Doamna nr.49, cod postal 700398, Iasi, jud.Iasi
  – nr. de telefon / fax : 0232/210390, 0232 210396
  2. Obiectul supus închirierii:
  Spațiu cu destinație ”Chiosc Alimentar” din incinta Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi, strada Elena Doamna nr. 49, Corp C2, în suprafață de 22 m2

Teren amenajat, in suprafata de 7 .

 1. Documentaţia de atribuire:
  – persoana de la care se poate procura un exemplar al documentaţiei de atribuire : Sef ATAI Macarescu Cornel
 2. Costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea documentaţiei de atribuire:
  – garantia de participare la licitație = lei;

Garantia de participare se poate achita la casieria unitatii sau prin virament bancar in contul nr. RO16 TREZ 4065 006X XX01 5629, deschis la Trezoreria Iasi
-contravaloarea documentației de participare = 300 lei;

 1. Prețul de pornire:
  Tariful minim de plecare este de 20 lei/ m² / lună pentru chiosc si 8 lei/ m²/luna pentru teren.
  6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2018, ora 10:00;
  7. Data limită de depunere a cererilor de inscriere la licitatie: 22.03.2018, ora 10:00;
 2. Data la care se va afisa pe site-ul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie 9lena Doamna Iasi si la sediul acestuia, lista cu persoanele fizice/juridice care pot participa la licitatie si a celor respinse: 23.03.2018.
  8. Adresa la care trebuie depuse cererile de inscriere: Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi, str. Elena Doamna nr. 49, Secretariat Manager.

 

Manager,

Dr. Cristina Dobre

Sef Serviciu ATAI,                                                                                   

Ing Cornel Macarescu

Juridic,

Av. Adriana Munteanu Vasiliu

Anulare licitație închiriere spațiu
 • Ca urmare a Licitatiei pentru inchirierea spatiului din data de 28.02.2018, organizate de Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie Elena Doamna Iasi, str.   Elena   Doamna  nr. 49, comisia de organizare a licitatiei comunica urmatoarele:

  Drept urmare a lipsei documentelor solicitate si prezentate de firmele inscrise, se anuleaza licitatia organizata in data de 28.02.2018, urmand sa se reia la o data ulterioara.

Licitație închiriere spațiu
 • Anunț licitație publică cu strigare – atribuire contract închiriere spații aflate în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași – spațiu cu destinație “Chioșc Alimentar”. Descărcați Anunț licitație publică cu strigare .